Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:461 18:361
19 19:111 19:361 19:011 19:261 19:511
20 20:461 20:061 20:361 20:161 20:461
21 21:061 21:311 21:511 21:061 21:361 21:111 21:411
22 22:161 22:461 22:061 22:361 22:111 22:411
23 23:161 23:511 23:111 23:511 23:161 23:511
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00