Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΠΑΡΑΛΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:471 18:371
19 19:121 19:371 19:021 19:271 19:521
20 20:471 20:071 20:371 20:171 20:471
21 21:071 21:321 21:521 21:071 21:371 21:121 21:421
22 22:171 22:471 22:071 22:371 22:121 22:421
23 23:171 23:521 23:121 23:521 23:171 23:521
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00