Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:371 18:271 18:521
19 19:021 19:271 19:571 19:171 19:421
20 20:371 20:571 20:271 20:571 20:071 20:371
21 21:221 21:421 21:271 21:571 21:021 21:321
22 22:071 22:371 22:271 22:021 22:321
23 23:071 23:421 23:021 23:421 23:071 23:421
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00