Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:381 18:281 18:531
19 19:031 19:281 19:581 19:181 19:431
20 20:381 20:581 20:281 20:581 20:081 20:381
21 21:231 21:431 21:281 21:581 21:031 21:331
22 22:081 22:381 22:281 22:031 22:331
23 23:081 23:431 23:031 23:431 23:081 23:431
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00