Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΣΧΟΛΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:271 18:521 18:171 18:421
19 19:171 19:471 19:071 19:321 19:571
20 20:271 20:471 20:171 20:471 20:271 20:521
21 21:121 21:321 21:571 21:171 21:471 21:221 21:521
22 22:271 22:571 22:171 22:521 22:221 22:571
23 23:321 23:321 23:321
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00