Πρόγραμμα Στάσης

909 ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΤΣΑΜΑΔΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:441 18:341 18:591
19 19:091 19:341 19:241 19:491
20 20:391 20:541 20:041 20:341 20:141 20:441
21 21:091 21:291 21:441 21:591 21:041 21:341 21:091 21:391
22 22:191 22:441 22:041 22:341 22:091 22:391
23 23:141 23:491 23:091 23:491 23:141 23:491
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00