Πρόγραμμα Στάσης

909 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:261 18:511 18:311 18:561
19 19:111 19:361 19:211 19:461
20 20:111 20:311 20:511 20:011 20:311 20:561 20:111 20:361
21 21:111 21:311 21:561 21:261 21:561 21:061 21:311
22 22:161 22:411 22:261 22:561 22:011 22:261 22:561
23 23:061 23:311 23:311 23:311
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00