Πρόγραμμα Στάσης

909 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΠΗΓΑΔΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:171 18:421 18:221 18:471
19 19:021 19:271 19:521 19:121 19:371
20 20:021 20:221 20:421 20:221 20:471 20:021 20:271 20:571
21 21:021 21:221 21:471 21:171 21:471 21:221 21:521
22 22:071 22:321 22:571 22:171 22:471 22:171 22:471
23 23:221 23:221 23:221
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00