Πρόγραμμα Στάσης

909 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:381 18:431
19 19:031 19:231 19:481 19:081 19:331 19:581
20 20:231 20:431 20:131 20:431 20:231 20:481
21 21:031 21:231 21:431 21:081 21:381 21:181 21:431
22 22:081 22:281 22:531 22:081 22:381 22:131 22:381
23 23:181 23:431 23:081 23:431 23:081 23:431
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00