Πρόγραμμα Στάσης

909 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:231 18:481 18:281 18:531
19 19:081 19:331 19:581 19:181 19:431
20 20:081 20:231 20:381 20:581 20:281 20:531 20:081 20:331
21 21:181 21:331 21:531 21:231 21:531 21:031 21:281 21:581
22 22:131 22:381 22:231 22:531 22:231 22:531
23 23:031 23:281 23:281 23:281
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00