Πρόγραμμα Στάσης

909 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ [ΔΕ-ΠΕ 20:00-23:59 ΠΑ-ΚΥ 18:00-23:59]
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΡΜΑ 909 (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18 18:481 18:531
19 19:131 19:331 19:581 19:181 19:431
20 20:331 20:531 20:231 20:531 20:081 20:331 20:581
21 21:131 21:331 21:531 21:181 21:481 21:281 21:531
22 22:181 22:381 22:181 22:481 22:231 22:481
23 23:031 23:281 23:531 23:181 23:531 23:181 23:531
# Εξαιρέσεις
1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΥΤ-ΠΕΜ 20:00-24:00 ΠΑΡ-ΚΥΡ 18:00-24:00