Πρόγραμμα Στάσης

Α1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ (ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΡΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΜΥΣΤΡΑΛ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα