Πρόγραμμα Στάσης

Α1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ (ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΡΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα