Πρόγραμμα Στάσης

Α1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ (ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΡΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα