Πρόγραμμα Στάσης

Α1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ (ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΡΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΛΟΚ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα