Πρόγραμμα Στάσης

Α1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΒΟΥΛΑ (ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΡΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:40)
Ώρα