Πρόγραμμα Στάσης

Α2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΒΟΥΛΑ (ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΡΗΣ ΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΑΡΚΙΖΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα