Πρόγραμμα Στάσης

Α2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΒΟΥΛΑ (ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΡΗΣ ΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
ΞΕΝ. ΚΑΒΟΥΡΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα