Πρόγραμμα Στάσης

Α8 ΜΑΡΟΥΣΙ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ [ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΓΩΝΑ -ΟΑΚΑ]
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ) Α8-Ε14 (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα