Πρόγραμμα Στάσης

Α8 ΜΑΡΟΥΣΙ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ [ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΓΩΝΑ -ΟΑΚΑ]
ΕΡΙΟΥΡΓΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα