Πρόγραμμα Στάσης

Α8 ΜΑΡΟΥΣΙ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ [ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΓΩΝΑ -ΟΑΚΑ]
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα