Πρόγραμμα Στάσης

Β11 ΠΛ. ΒΑΘΗ - ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:50 05:55
6 06:15 06:40 06:00 06:45 06:45
7 07:03 07:25 07:45 07:35 07:30
8 08:10 08:30 08:50 08:20 08:55 08:20
9 09:10 09:30 09:50 09:30 09:55 09:10
10 10:10 10:45 10:25 10:50 10:00 10:40
11 11:05 11:30 11:50 11:20 11:45 11:20
12 12:10 12:30 12:55 12:10 12:35 12:00 12:40
13 13:15 13:35 13:55 13:00 13:20 13:40 13:20
14 14:15 14:35 14:55 14:05 14:30 14:50 14:00 14:40
15 15:15 15:35 15:55 15:10 15:35 15:20
16 16:15 16:35 16:55 16:00 16:20 16:40 16:00 16:40
17 17:25 17:45 17:05 17:30 17:50 17:20
18 18:05 18:25 18:50 18:15 18:45 18:00 18:40
19 19:15 19:35 19:15 19:45 19:20
20 20:05 20:25 20:50 20:20 20:55 20:00 20:50
21 21:15 21:35 21:35 21:40
22 22:05 22:35 22:20 22:30
23 23:05 23:40 23:00 23:40 23:25