Πρόγραμμα Στάσης

Β12 ΣΤ. ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ [ΠΑΝΟΡΑΜΑ] [ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ]
ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:30 05:30
6 06:05 06:20 06:45 06:10 06:30 06:05 06:45
7 07:00 07:10 07:20 07:38 07:47 07:56 07:10 07:30 07:20
8 08:12 08:21 08:30 08:38 08:55 08:05 08:25 08:10 08:30
9 09:05 09:15 09:35 09:45 09:55 09:00 09:20 09:55 09:15 09:35
10 10:05 10:24 10:33 10:42 10:51 10:15 10:45 10:20 10:40
11 11:10 11:20 11:30 11:50 11:00 11:15 11:30 11:25 11:40
12 12:00 12:10 12:30 12:45 12:00 12:15 12:30 12:55 12:00 12:35 12:55
13 13:04 13:12 13:20 13:28 13:44 13:52 13:10 13:35 13:55 13:40
14 14:00 14:09 14:27 14:36 14:45 14:30 14:45 14:05 14:45
15 15:03 15:12 15:21 15:30 15:48 15:56 15:05 15:20 15:45 15:10 15:50
16 16:04 16:13 16:30 16:40 16:50 16:05 16:30 16:50 16:15 16:55
17 17:10 17:20 17:30 17:50 17:15 17:30 17:20
18 18:00 18:10 18:30 18:40 18:50 18:00 18:20 18:50 18:05 18:25
19 19:10 19:20 19:30 19:50 19:05 19:30 19:40 19:55 19:10 19:30
20 20:00 20:10 20:30 20:40 20:50 20:35 20:10 20:35
21 21:00 21:20 21:30 21:40 21:50 21:15 21:40 21:15 21:35
22 22:10 22:25 22:40 22:55 22:30 22:55 22:30
23 23:30 23:50 23:35 23:55 23:05 23:40
24 24H+00:15 24H+00:15 24H+00:15