Πρόγραμμα Στάσης

Β15 ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΠΑΛΑΤΑΚΙ
ΣΑΡΑΚΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:37 06:42 06:42
7 07:57 07:32 07:32
8 08:57 08:22 08:22
9 09:27 09:27 09:27
10 10:02 10:37 10:17 10:17
11 11:22 11:52 11:07 11:57 11:07 11:57
12 12:22 12:52 12:42 12:42
13 13:27 13:27
14 14:02 14:17 14:17
15 15:57 15:07 15:57 15:07 15:57
16 16:47 16:47
17 17:17 17:57 17:57
18 18:27 18:47 18:47
19 19:47 19:37 19:37
20 20:52 20:27 20:27