Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ) (ΣΤ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ)
5η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
23 23:501 23:451
24 24:151 24:151
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ