Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ) (ΣΤ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ)
ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
23 23:341 23:591 23:291 23:591
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ