Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ) (ΣΤ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ)
ΣΚΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
23 23:361 23:311
24 24:011 24:011
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ