Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ) (ΣΤ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ)
ΦΟΡΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
23 23:411 23:361
24 24:061 24:061
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ