Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ - ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ) (ΣΤ.ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ)
1η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
23 23:541 23:491
24 24:191 24:191
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑ