Πρόγραμμα Στάσης

Ε90 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ [ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS]
4η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
12 12:16
13
14 14:36
15
16
17 17:36