Πρόγραμμα Στάσης

Ε90 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ [ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS]
6η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
12 12:17
13
14 14:37
15
16
17 17:37