Πρόγραμμα Στάσης

Ε90 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ [ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS]
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
12 12:15
13
14 14:35
15
16
17 17:35