Πρόγραμμα Στάσης

Ε90 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ [ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS]
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
12 12:10
13
14 14:30
15
16
17 17:30