Πρόγραμμα Στάσης

Ε90 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ [ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS]
ΦΥΣΙΚΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
12 12:14
13
14 14:34
15
16
17 17:34