Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:37
10 10:22
11 11:07 11:52
12 12:37
13 13:22
14 14:07