Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:41
10 10:26
11 11:11 11:56
12 12:41
13 13:26
14 14:11