Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:44
10 10:29
11 11:14 11:59
12 12:44
13 13:29
14 14:14