Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΗΒΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:45
10 10:30
11 11:15
12 12:00 12:45
13 13:30
14 14:15