Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:17
10 10:02 10:47
11 11:32
12 12:17
13 13:02 13:47