Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:22
10 10:07 10:52
11 11:37
12 12:22
13 13:07 13:52