Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
3η ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:20
10 10:05 10:50
11 11:35
12 12:20
13 13:05 13:50