Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΓΟΥΝΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:25
10 10:10 10:55
11 11:40
12 12:25
13 13:10 13:55