Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:30
10 10:15
11 11:00 11:45
12 12:30
13 13:15
14 14:00