Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:48
10 10:33
11 11:18
12 12:03 12:48
13 13:33
14 14:18