Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:15
10 10:00 10:45
11 11:30
12 12:15
13 13:00 13:45