Πρόγραμμα Στάσης

ΓΛΥΦΑΔΑ13 ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
9 09:47
10 10:32
11 11:17
12 12:02 12:47
13 13:32
14 14:17