Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:26
9 09:26
10 10:26
11 11:26
12 12:26
13 13:26
14 14:26
15 15:26
16 16:26
17 17:26
18 18:26