Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:00
8 08:00
9 09:00
10 10:00
11 11:00
12 12:00
13 13:00
14 14:00
15 15:00
16 16:00
17 17:00
18 18:00