Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΤΗΝΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:01
8 08:01
9 09:01
10 10:01
11 11:01
12 12:01
13 13:01
14 14:01
15 15:01
16 16:01
17 17:01
18 18:01