Πρόγραμμα Στάσης

Β2 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - ΠΑΤΗΜΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΑΛΚΗΣΤΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:03
8 08:03
9 09:03
10 10:03
11 11:03
12 12:03
13 13:03
14 14:03
15 15:03
16 16:03
17 17:03
18 18:03